/ Behandelingen

Electrofysiologie

Elektrofysiologische onderzoeken, zoals het ERG en VEP, gaat de werking van het netvlies en de visuele banen evalueren.

Met een ERG onderzoekt de oogarts de verschillende lagen van het netvlies. Bij het multifocaal ERG wordt het centrale stukje van het netvlies geevalueerd en probeert hij kleine gelokaliseerde defecten op te sporen. Bij het pattern-ERG bekijkt de oogarts de ganglioncellaag.

Het VEP of visueel geëvokeerde potentialen evalueert de banen vanuit het oog tot de visuele hersenen via een flits en patroon VEP.

Gebruik bij voorkeur zo weinig mogelijk make-up, haarlak of haargel op de dag van het onderzoek.
Bij kinderen is het van groot belang dat uw kindje zo rustig mogelijk is en zo weinig mogelijk beweegt.

Maak een afspraak op een moment dat uw kindje zich goed voelt. Dus niet vlak voor etenstijd of op een moment dat het anders zou slapen.
Geef uw kind eventueel voeding vlak voor het onderzoek. Als uw kind in slaap valt tijdens het ERG of flits-VEP is dat niet erg. Voor een patroon-VEP, patroon-ERG, multifocaal-ERG of EOG is wel voldoende aandacht en kijkgedrag noodzakelijk.

Laat uw kind zo comfortabel mogelijk zitten: op uw schoot, in de maxi-cosi of in de buggy. De aanwezigheid van één ouder (of een ander vertrouwenspersoon) is voldoende. Alle andere familieleden worden verzocht in de gang te wachten. Vermijd lotions, olie of shampoo op het gezichtje en het hoofdje gedurende 24 uur voor het onderzoek, want hierdoor kleven de elektrodes minder goed en neemt de betrouwbaarheid van het onderzoek af.
De artsen geven er sterk de voorkeur aan om het onderzoek zonder narcose of sedatie uit te voeren. Als dit niet lukt, zal in overleg met uw behandelend oogarts beslist worden om het onderzoek te herhalen op een later tijdstip of onder narcose.

Voor sommige electrofysiologische onderzoekingen worden gedruppeld om de pupil te verwijden waardoor het zicht wazig kan zijn en meer hinder van fel licht kan ontstaan. Om deze reden kunt u na het onderzoek niet zelf met de wagen naar huis rijden.
Daarna brengt de medewerster elektrodes op het gezicht of het hoofd aan. Vooraf wordt op die plaatsen de huid goed gereinigd en gescrubd waardoor enige huidroodnheid kan ontstaan. Dit kan enkele uren duren.

Het ERG start met een aanpassing aan duisternis gedurende 20 minuten, een meting in duisternis, aanpassing aan licht gedurende 10 minuten en een meting bij licht. Tijdens de meting ziet u lichtflitsen, alsof er een foto van u wordt genomen. U doet niets, probeert niet te bewegen en niet te knipperen. De flitsen duren telkens maar enkele seconden. Het volledige onderzoek duurt ongeveer een uur.

Bij het multifocaal ERG kijkt u naar een flikkerend patroon van witte en zwarte zeshoekjes. Het is van groot belang dat u goed naar het fixatiepunt blijft kijken en zo weinig mogelijk beweegt of knippert. Het onderzoek bestaat uit acht blokjes van 45 seconden. Het volledige onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.
Bij het patroon-ERG en patroon-VEP kijkt u gedurende enkele minuten naar een dambordpatroon bestaande uit witte en zwarte blokjes. Het volledige onderzoek duurt ongeveer een halfuur.

Bij het flits-VEP ziet u lichtflitsen, alsof er foto’s van u worden genomen. U doet niets, probeert niet te bewegen en niet te knipperen. De flitsen duren telkens maar enkele seconden. Het volledige onderzoek duurt ongeveer een halfuur.

De oogarts in de Oogkliniek bespreekt de resultaten en de verdere behandeling. Indien u verwezen bent van een andere oogarts, dan mailt de Oogkliniek de resultaten naar uw eigen oftalmoloog.