/ Behandelingen

Goed zien zonder bril

Als uw ogen normaal zijn dan zie je voorwerpen die ver en dicht zijn mooi helder. Ze zijn niet wazig of vervormd.

Het hoornvlies en de lens zorgen ervoor dat deze lichtstralen gefocusseerd op het netvlies terechtkomen. Hierdoor wordt een mooi signaal naar de hersenen doorgestuurd zodat we het voorwerp helder zien.

Om te lezen gaan spiertjes de lens van vorm doen veranderen (accommoderen) zodat het beeld mooi op het netvlies terechtkomt.

Bij deze refractieve afwijking van het oog ziet u verre objecten wazig. Zaken die dichterbij zijn ziet u wel goed.

De lichtstralen van verre voorwerpen worden voor in plaats van op het netvlies gefocused. Dit komt door een te sterke kromming van het hoornvlies en/of de lens, de lichtstralen worden te sterk afgebogen of door een te grote afstand tussen hoornvlies en netvlies, uw oog is te lang.

Als u verziend bent dan ziet u de voorwerpen veraf goed en voorwerpen die zich dicht bij u bevinden wazig, dit wordt ervaren in het begin als een drukkend vermoeiend spannend gevoel bij nabij werk. Heeft u echter sterkere verziendheid dan kunnen verre voorwerpen ook wazig zijn.

De lichtstralen van een dicht object worden nu achter het netvlies in focus gebracht. De oorzaak hiervan ligt erin dat ofwel hoornvlies en netvlies te dicht bij elkaar liggen, uw oog is te kort ofwel het hoornvlies en/of de lens te vlak zijn en hierdoor de lichtstralen te weinig afbuigen.

Als uw hoornvlies niet rond van vorm is, kan u het vergelijken met een rugbybal. In dit geval heeft u astigmatisme. Zowel verre als dichte objecten worden wazig gezien. Astigmatisme komt vaak samen voor met myopie of hypermetropie.

Doordat het hoornvliesoppervlak niet rond is worden de lichtstralen niet op 1 maar op 2 of meerdere plaatsen gefocused voor en achter de retina.

Kleine kinderen kunnen moeiteloos hun ogen instellen om nabij te kunnen kijken. Ze kunnen kleine voorwerpen van heel dichtbij scherp waarnemen. Dit vermogen om “in te zoomen” voor nabij (accommodatie) neemt echter heel langzaam en ongemerkt af.

Eenmaal mensen de leeftijd van 40-45 jaar bereikt hebben, wordt het in de loop van de jaren steeds moeilijker om te lezen, een naald te draden en later ook computerwerk kortom alles wat zich binnen de halve meter afspeelt. Dit proces stopt rond de leeftijd van 60-65 jaar.

De mogelijkheid om scherp te stellen op dichte voorwerpen (leesafstand), het accommoderen gaat achteruit. De oorzaak hiervan is dat de lens met de jaren harder en dus minder flexibel wordt waardoor ze zich niet meer kan aanpassen aan dichte objecten.

Lasik en gelijkaardige methodes

Laserbehandeling:

Hier wordt met behulp van laserstralen de vorm van het hoornvlies bijgewerkt, zodat de lichtstralen terug op het netvlies komen.

Veruit de meest uigevoerde ingreep hierbij is de LASIK: afkorting van “Laser Assisted In Situ Keratomileusis”.

De resultaten van de verschillende technieken zijn op langere termijn allemaal echter perfekt vergelijkbaar

Welke techniek zal worden toegepast bij u wordt bepaald door de resultaten van al de metingen in het vooronderzoek.

Uitsluitsel hierover kan pas gegeven worden na een inleidend onderzoek en gesprek met de oogarts. Een belangrijke voorwaarde is dat het zicht reeds een periode stabiel gebleven is en dat u geen andere oogziekten aanwezig zijn.
Indien u beginnend last hebt van presbyopie kan er gekozen worden voor
CLEAR LENS EXTRACTIE met MULTIFOCAAL LENSIMPLANT

Na een gesprek met de oogarts wordt een afspraak gegeven voor de voorbereidende oogonderzoeken, alsook wordt eventueel de datum van de behandeling vastgezet.

Bij de voorbereidende metingen worden nagekeken :

 • de preciese refractieve afwijking

 • de afmeting van uw pupil

 • de lengte van uw oog

 • de kromming en dikte van uw hoornvlies

 • de aberrometrie en topografie:voor gepersonaliseerde behandeling

 • de voorste oogkamerhoek

 • de endotheelceltelling van uw hoornvlies

 • de binnenkant van uw oog

Met behulp van al deze gegevens kan de oogarts uitrekenen wat er precies gecorrigeerd moet worden met de laser.
De laserbehandel wordt aangepast aan de eigen vorm van het oog, custom cornea of aberroguided systematisch voor iedere patient

Voor het onderzoek dienen zachte contactlenzen 1 week uitgelaten te worden en halfharde lenzen 4 weken
Een deel van deze metingen vereisen een gedilateerde pupil, dit wil zeggen dat er tijdens deze voorbereidende metingen een aantal keer druppeltjes in uw ogen zullen gedruppeld worden die uw pupillen verwijden en uw vermogen tot accomoderen verminderen. Hierdoor gaat u grote pupillen hebben en uw zicht voor dichtbij kan verminderen maar ook in de verte, echter in mindere mate dan voor dicht meestal. Deze druppels blijven enkele uren tot een dag werken. Door deze bijwerkingen vragen we dat iedere patiënt bij de voorbereidende metingen een chauffeur voorziet zodat hij zelf niet hoeft te rijden.

Na deze metingen wordt alles over de laserbehandeling nog eens overlopen en krijgt u een voorschrift mee met de medicatie die de genezing bespoedigt te starten dezelfde dag na de behandeling.

Bij aankomst in het lasercentrum wordt u begeleidt en wordt de voorbereiding gestart.
Een halfuurtje na de aankomst wordt met de effectieve laserbehandeling begonnen.

Eerst wordt er met de femtolaser een flinterdun flapje gemaakt

Dan wordt het flapje omgeklapt.

Bekijk de engelstalige video

Nu kan de excimerlaser ingeschakeld worden. De excimerlaser produceert een ultraviolette (UV) straal. Bij elke straal wordt een wel bepaald stukje hoornvlies verwijderd, per lasershot wordt er 0.25 micron verwijderd. Deze laser is zo precies dat hij zelfs in een haartje uw naam zou kunnen schrijven. Door de in de computer ingebrachte gepersonaliseerde berekeningen weet de oogarts precies hoe lang en waar hij de laser moet richten.

Bekijk de engelstalige video

Tenslotte wordt het flapje op zijn oorspronkelijke plaats teruggeklapt.
Het flapje wordt verder gefixeerd zonder gebruik te maken van draadjes.

Bekijk de fransstalige video

Na de behandeling ervaart u geen pijn wel kan er gedurende de eerste uren het gevoel van zand en branderigheid in de ogen ontstaan. U krijgt een bril die u de eerste paar weken tijdens het slapen nog moet dragen. Het is vanzelfsprekend dat u onmiddelliljk na de laserbehandeling zelf niet meer in staat zult zijn om een wagen te besturen, de volgende kan u alle activiteiten hervatten zoals voordien maar zonder bril!

De eerste dagen kan u last krijgen van droge ogen, branderige ogen, wazig zicht en halo’s. De lichtschitteringen rond lampen ’s avonds verminderen de eerste maanden na de laserbehandeling.

Er is altijd een klein risico op infecties en ontstekingen, de druppeltjes beperken echter zeer sterk dit risico.

Cataractichirurgie is één van de ingrepen met de grootste slaagkansen. Minder dan 1% van de patiënten krijgt onvoorziene problemen.

Als u zich ongerust maakt over iets na de operatie, aarzel dan niet om uw oogarts te contacteren. Uw eigen oogarts of behandelende oogarts is het best geplaatst om u met raad en daad bij te staan.

De multifocale implantlens

Clear lens extractions

Bij een clear lens extraction (CLE) wordt de eigen niet meer functionerende ooglens vervangen door een nieuwe multifocale lensimplant. De eigen ooglens heeft onvoldoende vermogen om nog te accomoderen om vlot te lezen zonder leesbril. Accommodatie is het vermogen om nog te kunnen inzoemen van de ooglens voor dichtbij. Een synoniem van deze ingreep is Prelex (Presbyopic Lens Exchange), met andere worden een presbyope lens uitwisseling. Meestal wordt deze techniek niet eerder gebruikt dan vanaf de middelbare leeftijd omdat vanaf dan het accomodatievermogen (leesvermogen zonder leesbril of zonder bifocale) afneemt.

De procedure is gelijkaardig aan een cataractoperatie, maar in dit geval is er een ziekte aan het oog cataract of lensvertroebeling. Een voordeel van de CLE is dat de basistechniek van cataractoperatie al veel jaren gekend is en met groot succes wordt toegepast. De CLE als techniek bestaat erin dat de oorspronkelijke lens vervangen wordt door een nieuwe multifocale lens in de oorspronkelijke kapselzak in te brengen.

De nieuwe lens die wordt ingebracht is een lens die de mogelijkheid heeft om voor veraf en dichtbij te zien zonder bril; in het geval er een astigmatisme is, wordt achteraf nog een excimerlaserbehandeling erna toegepast. In Amerika en Europa komt het steeds vaker voor dat mensen die ouder worden, verkiezen geen bril meer te dragen door een clear lens extraction.

In het begin na de ingreep kunnen er wat ongemakken optreden vooral door het verschil van beide ogen als voorlopig nog maar enkel één oog geopereerd werd. Altijd moeten beide ogen worden uitgevoerd en in onze Oogkliniek Okulus zorgen we ervoor dat de periode tussen beide ogen kort wordt gehouden. Meestal verbeterd het zicht nog verder de komende weken en maanden nadat het tweede oog werd uitgevoerd.
De risico’s zijn beperkt en gelijkaardig aan de gekende standaard cataractoperatie.
Als bijwerking kan u ’s avonds lichtschitteringen of lichtkringen zien rond lampen in het donker: Bril – of contactlensdragers kennen dit verschijnsel. Uit ervaring blijkt dat na verloop van tijd wennen aan dit fenomeen en dit neveneffect niet meer als hinderlijk ervaren.
Na een voorafgaand grondig oogonderzoek kan beoordeeld worden of de kandidaat in aanmerking komt voor een presbyope lensimplant.

Artiflex
De Artiflex implant wordt in de refractieve heelkunde gebruikt om hogere myopie en hoge hypermetropie operatief te corrigeren bij patiënten met een nog functionerende ooglens. De eigen ooglens heeft nog voldoende capaciteit om te accomoderen. Indien na een dergelijke lensimplant de brilcorrectie nog niet volledig is weggewerkt kan nog een bijkomende laserbehandeling uitgevoerd worden om uiteindelijk zonder bril of contactlenzen te komen. De voorspelbaarheid om de sterkte weg te werken is bij deze methode iets lager dan met de excimerlaser maar het grote voordeel van deze techniek is dat gelijk welke sterkte kan weggewerkt worden. De materie van lens is plooibaar waardoor deze lens door kleinen openingen kan worden ingebracht en heeft een uniek gepatenteerd irisfixatie systeem. Nog een bijkomend voordeel van deze techniek is dat de lens opnieuw kan weggenomen worden.
Complicaties komen weinig voor en in de meeste gevallen kunnen deze hersteld worden door nabehandelingen maar niet altijd Als complicaties kan er gedacht worden aan tijdelijke verhoging van de oogdruk, herplaatsing van de implantlens als deze niet goed zit, bij infecties en ontstekingen die bij tijdige diagnose kunnen behandeld worden.
Als bijwerking kan u ’s avonds lichtschitteringen of lichtkringen zien rond lampen in het donker: Bril – of contactlensdragers kennen dit verschijnsel. Uit ervaring blijkt dat na verloop van tijd wennen aan dit fenomeen en dit neveneffect niet meer als hinderlijk ervaren.

Lensfixatie: sinds zijn uitvinding 20 jaar terug nog steeds onveranderd.

ARTIFLEX fixatie armen worden vastgezet op het midperifere irisstroma.

Dit is de zogenaamde irisenclavatie methode.

De multifocale implantlens

Deze lenzen werken op dezelfde manier als brilglazen en hebben als voordeel dat er geen bril meer op de neus staat. Er zijn echter ook wat nadelen aan contactlenzen. Hieronder een opsomming van de mogelijke nadelen die u ook terugvind onder het hoofdstuk contactlenzen.

 • Aan het dragen van lenzen gaat een gewenningsperiode vooraf;

 • Als contactlensdrager heeft u te maken met terugkerende controles;

 • Het reinigen van uw contactlenzen moet elke dag gebeuren;

 •  Contactlenzen kunnen irritatie geven wanneer de lucht om u heen droog (bijvoorbeeld in een vliegtuig of in een andere “airconditioned” ruimte), stoffig of rokerig is. Tevens bent u gevoeliger voor licht en daardoor snel geneigd een zonnebril op te zetten.

 • Een branderig gevoel bij langdurig beeldschermwerk.

 • Minder comfort bij vermoeidheid, slecht onderhoud of te weinig knipperen van de ogen.