/ Behandelingen

Goed zien zonder bril

Lasik en gelijkaardige methodes

Laserbehandeling:

Hier wordt met behulp van laserstralen de vorm van het hoornvlies bijgewerkt, zodat de lichtstralen terug op het netvlies komen.

Veruit de meest uigevoerde ingreep hierbij is de LASIK: afkorting van “Laser Assisted In Situ Keratomileusis”.

De resultaten van de verschillende technieken zijn op langere termijn allemaal echter perfekt vergelijkbaar

Welke techniek zal worden toegepast bij u wordt bepaald door de resultaten van al de metingen in het vooronderzoek.

De multifocale implantlens

Clear lens extractions

Bij een clear lens extraction (CLE) wordt de eigen niet meer functionerende ooglens vervangen door een nieuwe multifocale lensimplant. De eigen ooglens heeft onvoldoende vermogen om nog te accomoderen om vlot te lezen zonder leesbril. Accommodatie is het vermogen om nog te kunnen inzoemen van de ooglens voor dichtbij. Een synoniem van deze ingreep is Prelex (Presbyopic Lens Exchange), met andere worden een presbyope lens uitwisseling. Meestal wordt deze techniek niet eerder gebruikt dan vanaf de middelbare leeftijd omdat vanaf dan het accomodatievermogen (leesvermogen zonder leesbril of zonder bifocale) afneemt.

De procedure is gelijkaardig aan een cataractoperatie, maar in dit geval is er een ziekte aan het oog cataract of lensvertroebeling. Een voordeel van de CLE is dat de basistechniek van cataractoperatie al veel jaren gekend is en met groot succes wordt toegepast. De CLE als techniek bestaat erin dat de oorspronkelijke lens vervangen wordt door een nieuwe multifocale lens in de oorspronkelijke kapselzak in te brengen.

De nieuwe lens die wordt ingebracht is een lens die de mogelijkheid heeft om voor veraf en dichtbij te zien zonder bril; in het geval er een astigmatisme is, wordt achteraf nog een excimerlaserbehandeling erna toegepast. In Amerika en Europa komt het steeds vaker voor dat mensen die ouder worden, verkiezen geen bril meer te dragen door een clear lens extraction.

In het begin na de ingreep kunnen er wat ongemakken optreden vooral door het verschil van beide ogen als voorlopig nog maar enkel één oog geopereerd werd. Altijd moeten beide ogen worden uitgevoerd en in onze Oogkliniek Okulus zorgen we ervoor dat de periode tussen beide ogen kort wordt gehouden. Meestal verbeterd het zicht nog verder de komende weken en maanden nadat het tweede oog werd uitgevoerd.
De risico’s zijn beperkt en gelijkaardig aan de gekende standaard cataractoperatie.
Als bijwerking kan u ’s avonds lichtschitteringen of lichtkringen zien rond lampen in het donker: Bril – of contactlensdragers kennen dit verschijnsel. Uit ervaring blijkt dat na verloop van tijd wennen aan dit fenomeen en dit neveneffect niet meer als hinderlijk ervaren.
Na een voorafgaand grondig oogonderzoek kan beoordeeld worden of de kandidaat in aanmerking komt voor een presbyope lensimplant.

Artiflex
De Artiflex implant wordt in de refractieve heelkunde gebruikt om hogere myopie en hoge hypermetropie operatief te corrigeren bij patiënten met een nog functionerende ooglens. De eigen ooglens heeft nog voldoende capaciteit om te accomoderen. Indien na een dergelijke lensimplant de brilcorrectie nog niet volledig is weggewerkt kan nog een bijkomende laserbehandeling uitgevoerd worden om uiteindelijk zonder bril of contactlenzen te komen. De voorspelbaarheid om de sterkte weg te werken is bij deze methode iets lager dan met de excimerlaser maar het grote voordeel van deze techniek is dat gelijk welke sterkte kan weggewerkt worden. De materie van lens is plooibaar waardoor deze lens door kleinen openingen kan worden ingebracht en heeft een uniek gepatenteerd irisfixatie systeem. Nog een bijkomend voordeel van deze techniek is dat de lens opnieuw kan weggenomen worden.
Complicaties komen weinig voor en in de meeste gevallen kunnen deze hersteld worden door nabehandelingen maar niet altijd Als complicaties kan er gedacht worden aan tijdelijke verhoging van de oogdruk, herplaatsing van de implantlens als deze niet goed zit, bij infecties en ontstekingen die bij tijdige diagnose kunnen behandeld worden.
Als bijwerking kan u ’s avonds lichtschitteringen of lichtkringen zien rond lampen in het donker: Bril – of contactlensdragers kennen dit verschijnsel. Uit ervaring blijkt dat na verloop van tijd wennen aan dit fenomeen en dit neveneffect niet meer als hinderlijk ervaren.

Lensfixatie: sinds zijn uitvinding 20 jaar terug nog steeds onveranderd.

ARTIFLEX fixatie armen worden vastgezet op het midperifere irisstroma.

Dit is de zogenaamde irisenclavatie methode.

De multifocale implantlens

Deze lenzen werken op dezelfde manier als brilglazen en hebben als voordeel dat er geen bril meer op de neus staat. Er zijn echter ook wat nadelen aan contactlenzen. Hieronder een opsomming van de mogelijke nadelen die u ook terugvind onder het hoofdstuk contactlenzen.

  • Aan het dragen van lenzen gaat een gewenningsperiode vooraf;

  • Als contactlensdrager heeft u te maken met terugkerende controles;

  • Het reinigen van uw contactlenzen moet elke dag gebeuren;

  •  Contactlenzen kunnen irritatie geven wanneer de lucht om u heen droog (bijvoorbeeld in een vliegtuig of in een andere “airconditioned” ruimte), stoffig of rokerig is. Tevens bent u gevoeliger voor licht en daardoor snel geneigd een zonnebril op te zetten.

  • Een branderig gevoel bij langdurig beeldschermwerk.

  • Minder comfort bij vermoeidheid, slecht onderhoud of te weinig knipperen van de ogen.