/ Behandelingen

Myopie opvolging

Behandeling van bijziendheid bij kinderen : met atropine druppels en eventuele brilglazen.

Uw kind kreeg de diagnose van toenemende myopie (ook bijziendheid of minsterkste genoemd). Tot voor kort was er hier nog geen behandeling voor, maar de laatste jaren is steeds duidelijker geworden wanneer en hoe we progressieve myopie moeten behandelen. Recente onderzoeken toonden namelijk aan dat atropine oogdruppels een remmend effect hebben op de toename van de myopie. In deze folder zal u meer lezen over bijziendheid, de mogelijke oorzaken en de behandelingen.

Myopie, wat is dat?

Myopie wordt ook wel bijziendheid genoemd. Wanneer er myopie wordt vastgesteld bij een kind, dan wilt dat zeggen dat het oog te lang is. Hierdoor valt het beeld dat het oog binnenkomt niet op het netvlies, maar er voor. Tijdens de tienertijd neemt de aslengte van het oog toe dankzij de verdere groei van het oog, dit zorgt dan weer voor een toename van de minsterkte. 

Bijziendheid begint meestal tussen het 6e en 12e levensjaar en neemt in de loop van  de  jaren  geleidelijk  toe  naarmate  het  oog  en  de  oogaslengte  groeien. Wanneer  de  volwassen leeftijd bereikt  wordt,  blijft  de  bijziendheid meestal stabiel. Een myoop oog kan doorgroeien tot het 25ste levensjaar.

Door een min-bril te dragen kan er beter gezien worden omdat het beeld op het netvlies wordt geprojecteerd. Een gemiddeld oog zonder brilsterkte is 23mm lang, maar de aslengte van een bijziend oog kan wel oplopen tot meer dan 30mm. Het risico op slechtziendheid neemt echter sterk toe bij hoge myopie (vanaf een aslengte van meer dan 26mm) omdat het oog veel zwakker wordt. 

Tot voor kort was er hier nog geen behandeling voor, maar recente onderzoeken toonden namelijk aan dat atropine oogdruppels een remmend effect hebben op de toename van de myopie.

Wat is de oorzaak?

Momenteel is de exacte oorzaak nog steeds ongekend. Desondanks weten we wel dat er een aantal factoren zijn die een belangrijke rol spelen, zoals:

  • Erfelijkheid: wanneer één of beide ouders myoop zijn, is er een zeer grote kans dat het kind ook myoop wordt. 

  • Levensstijl: kinderen die weinig buiten zijn en veel nabijwerk (veel tijd spenderen bij een scherm zoals tv kijken, gamen…) doen, ontwikkelen veel vaker (hoge) myopie.

Waarom is het belangrijk van toenemende myopie te behandelen?

Op latere leeftijd geeft hoge myopie een verhoogd risico op verschillende oogaandoeningen zoals netvliesloslating, degeneratie van de gele vlek in het netvlies (ook macula genoemd), glaucoom en cataract. Hiernaast zorgt hoge myopie ook voor een verminderd gezichtsvermogen. 

Het doel van de atropine behandeling bij kinderen is het voorkomen van hoge myopie. Wanneer het kind al een hoge myopie heeft, willen we verdere toename zoveel mogelijk beperken. 

Voorspelling van ontwikkeling grootte van het oog (aslengte) met bijbehorend risico op (hoge) myopie gebaseerd op metingen op kinderleeftijd, (jongens)

Welke soorten behandelingen bestaan er?

Zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze behandelingen kunnen effectief zijn om de groei van het oog te beperken (en zo hoge myopie te voorkomen).

Niet-medicamenteuze behandeling

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat een aanpassing van de ‘levenswijze’ effect heeft, er is namelijk minder toename van myopie wanneer kinderen zich aan de 20-20-2 regel houden.

We starten eerst met een niet-medicamenteuze behandeling om de toenemende myopie te remmen. Dit omdat we eerst de gehele refractie afwijking moeten corrigeren met een bril of contactlenzen. 

  • Richt na 20 minuten dichtbij kijken je blik tenminste 20 seconden op een punt in de verte.

  • Spendeer tenminste 2 uur per dag buiten in het daglicht.

Nabijwerk op een afstand van minimaal 40 cm houden is ook een must.

Medicamenteuze behandeling

Bij de medicamenteuze behandeling wordt er dus gebruikt gemaakt van Atropine, omdat dit de meest remmende werking heeft op de toename van myopie. Wij kiezen voor een concentratie van 0,05% atropine omdat deze een goed resultaat weergeeft en minimale bijwerkingen heeft. 

Special design brillenglazen

Brillenglazen met DIMMS of HALT technologie corrigeren niet alleen het gezichtsvermogen, zodat je kind zowel dichtbij als veraf goed kan zien. Ze helpen ook om de toename van de bijziendheid af te remmen. De eerste wetenschappelijke studies tonen een gunstige evolutie op de afremming van de toename van de myopie.

In een geselecteerd aantal patiënten kunnen deze brilglazen voorgeschreven worden door de oogarts. Het is aan de oogarts om te beslissen in die specifieke situatie van iedere persoon of deze patiënt in aanmerking komt voor de special design brillenglazen.

Vind een verkoper voor brillenglazen met DIMMS technologie

Zoek en vind een verkoper voor de brillenglazen met DIMMS technologie door sterk in te zoomen in bovenstaande kaart.

Binnenkort wordt ook een kaart toegevoegd van HALT technologie glazen.

Hoe verloopt de medicamenteuze behandeling met atropine?

Tijdens de consultatie zal de brilsterkte en de lengte van het oog bepaald worden. Bij al hoge myopie of indien er progressie wordt gemeten, wordt gestart met atropine 0.05%.

Mocht uw kind ondanks de behandeling toch een verdere toename van de myopie houden, dan kan besloten worden om de concentratie atropine te verhogen (0.1%). Hoe lang de behandeling met atropine moet worden voortgezet is afhankelijk van de leeftijd en de mate van myopie (meestal 2 jaar of langer).

Atropine wordt voorgeschreven om de toename van de myopie af te remmen. Het zorgt niet dat uw kind beter gaat zien en ook is het geen vervanging voor bril of contactlenzen.

Wanneer en hoe moet ik druppelen?

U kunt het best ’s avonds voor het slapengaan druppelen. 

Het is belangrijk van uw handen te wassen voor het druppelen en papieren doekjes binnen handbereik te houden. De makkelijkste manier om te druppelen is wanneer u uw kind naar boven laat kijken, of u uw kind zich laat neerleggen. 

In het ene hand houd u het druppelflesje vast en met het andere hand houd u het oog open. Probeer het onderste ooglid naar beneden te houden. Vervolgens laat u één druppeltje in het ‘gootje’ van het onderooglid vallen zonder dat het flesje het oog of ooglid aanraakt. Indien het product niet in het oog terechtgekomen is, kan u gerust nog een keer druppelen. 

Daarna mogen de ogen gesloten worden en met uw vinger mag u het traankanaal (of ooghoek) sluiten waardoor het traankanaal dicht wordt gedrukt zodat de druppels enkel in het oog kunnen inwerken. Druppels die niet in het oog terecht kwamen mogen weggeveegd worden van de huid met een gewoon doekje. Druppel hierna op dezelfde wijze het andere oog in. Indien uw kind een myopie heeft aan één oog, hoeft u enkel dit oog te druppelen. Na het druppelen wordt aangeraden van nogmaals de handen te wassen.

De druppels kunnen prikken, maar doen zeker geen pijn. Natuurlijk kan uw kind er wel van schrikken omdat het druppeltje koud zal aanvoelen. Sommige kinderen kunnen zeer onrustig worden wanneer er voor het eerst oogdruppels in het oog worden gebracht. Wat hen tot rust kan brengen is dat u eerst een druppeltje laat vallen op de rug van hun hand. Zo kan je aantonen dat het druppeltje onschadelijk is. 

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van atropine? 

Minder dan 1% van de behandelde kinderen krijgt last van algemene lichamelijke klachten. De kans hierop is dus heel erg klein. Krijgt uw kind toch een van deze klachten, dan moet u direct stoppen met de behandeling en ons contacteren. 

Indien uw kind voor het gebruiken van de druppels koorts heeft, druppel dan niet. Wanneer er alleen sprake is van rode wangen, mag de therapie gewoon doorgaan. 

Klachten zoals lichtgevoeligheid en wazig nabij zien komen soms voor bij kinderen die voor het eerst atropine gebruiken. Dit komt omdat atropine voor pupilverwijding en een ontspanning van de inwendige scherpstelspieren van het oog zorgt. Daarom raden wij aan bij zonnig weer een zonnebril of pet te dragen. Ook kan u er voor kiezen om meerkleurige brillenglazen aan te schaffen voor uw kind. 

Wanneer uw kind leesmoeilijkheden ondervindt, helpt het vaak om de bril af te zetten tijdens het lezen. In uitzonderlijke gevallen is dit niet voldoende en zal er een leesbril worden voorgeschreven.

! Waarschuwing: Het drinken van Atropine is zeer giftig. Daarom moet het flesje buiten het bereik van kinderen bewaard worden en in de koelkast bij een temperatuur van onder 25°C. Na opening blijft het flesje 1 maand houdbaar indien het in de koelkast bewaard wordt.

Hoeveel keer moet ik met mijn kind op controle komen?

Drie weken na het starten met de atropine wordt er telefonisch contact met u opgenomen om de eerste ervaringen en eventuele bijwerkingen te bespreken.

Hierna komt u om de zes maanden op controle waarbij telkens

De grootte van de myopie wordt opgemeten, soms moeten hiervoor pupil verwijdende oogdruppels gebruikt worden.

De oogaslengte (nog niet door RIZIV-mutualiteit terugbetaald) wordt opgemeten.

De samenwerking van de ogen wordt opgemeten.

Erna kan analyse gemaakt worden van de actuele toestand en verdere opvolging besproken worden.

Wat te doen bij problemen?

Neem gerust contact op met ons wanneer u bezorgd bent of wanneer u vragen heeft. Naast ons kan u zich ook altijd richten tot uw huisarts of tot de dienst spoedgevallen buiten kantooruren. 

Contact

U kan ons altijd contacteren; bij voorkeur via ons e-mailadres info@oogheelkunde.be of op het telefoonnummer 056 25 81 91.